Geschiedenis van de Belgische briardclub

Het begon als een bijeenkomst van briardvrienden en stilaan groeide het idee om een club op te richten. Zo werd de aanvraag ingediend bij de Sint-Hubertus en de club werd officieel erkend in september 1977 onder het kkush-nr 688.

Dhr. Carton, briardfokker onder de kennelnaam "des Touffes" en tevens stichter van de club, werd onze eerste voorzitter. Dhr Mossay, ook briardfokker met de kennelnaam "de l'Hermitrie", werd de eerste secretaris. Later nam dhr. Mossay de functie van voorzitter over. Hij was een persoonlijkheid die zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de Belgische Briard. De club groeide ieder jaar meer en meer en kende een echte piek in de jaren 1990, ze telde niet minder dan 320 leden.

De club bestaat nu ongeveer 37 jaar en heeft zo haar ups en haar downs gekend, zoals iedere rasclub wel eens meemaakt, maar steeds hebben we een doel voor ogen gehad: 'Het welzijn van de Briard'.

Jaarlijks organiseren we dan ook een selectie waar onze briard wordt beoordeeld op zijn kwaliteiten : zijn schoonheid, zijn karakter en zijn gezondheid. Ons ras wordt dan ook onderworpen aan bepaalde onderzoeken zoals CSNB en heupdysplasie. Dit laatste onderzoek is zelfs een verplichting vooraleer men kan fokken.

Onze Belgische Briard wordt geroemd tot ver over de grenzen en dat is grotendeels te danken aan het selectiesysteem en de aanbevolen nesten.

Voorts organiseren wij ieder jaar een clubmatch en tal van andere activiteiten en 4 keer per jaar ontvangen onze leden een clubblad waar ze op de hoogte worden gehouden van alles wat reilt en zeilt in de briardwereld.

Alle rechten voorbehouden Belgische briardclub - Tous droits réservés club Belge du berger de brie