Doorgeven resultaten / Transmettre les résultats

Oproep !            Appeler!

 

Alle eigenaren van een briard die in de periode Mei 2017 – April 2018 een Belgische titel behaalden op show, zoals Belgisch Jeugdkampioen, Belgisch Showkampioen ea… willen wij vragen ons hiervan op de hoogte te brengen ! Let wel, deze titel moet bekrachtigd zijn bij KMSH.

Op onze clubmatch op 26 mei 2018, zullen deze briards gehuldigd worden.

Graag een mail met het kampioenscertificaat versturen aan zoe.devoecht@hotmail.com

 

Alle eigenaren van een briard die tevens lid waren in 2017 en ook nu hun lidgeld hernieuwden, willen wij oproepen om alsnog hun werkresultaten door te sturen.

Op onze clubmatch zullen de winnaars van elk discipline worden gevierd !

Voor deze wisselbekers komen in aanmerking : Gehoorzaamheidsprogramma (debutanten, programma 1 en programma 2), IPO, Mondioring.

Doorsturen van deze resultaten kan nog tot 30 april 2018, tevens naar zoe.devoecht@gmail.com

 

Tout les propriétaires des bergers de brie qui ont obtenu un titre Belge au Expo, pendant le periode Mei 2017 – Avril 2018, comme Champion  Belge Jeune, Champion Belge d’Expo etc,… nous voulons vous demander de nous notificier ! Attention, ce titre doit être officiel par SRSH.

Au clubmatch le 26 mai 2018, ces bergers de brie auront fêtés.

Svp envoyer un mail à zoe.devoecht@gmail.com avec votre certificat de champion.

 

Tout les propriétaire des bergers de brie qui étaient membre du club en 2017 et aussi en 2018, svp envoyez nous vos résultats de travail.

Au clubmatch, les gagnants seront fêtés !

Pour ces coups, les prochaines disciplines sont éligibe : Obéissance (Débutants, GP1, GP2), IPO et Mondioring.

Vous pouvez encore envoyer les résultats jusqu’au 30 avril 2018, par émail à zoe.devoecht@gmail.com

 

Werkgroep Clubmatch & Selektie

Team Clubmatch & Sélection