Club / Le club

Geschiedenis van de Belgische briardclub

Het begon als een bijeenkomst van briardvrienden en stilaan groeide het idee om een club op te richten. Zo werd de aanvraag ingediend bij de Sint-Hubertus en de club werd officieel erkend in september 1977 onder het kkush-nr 688.

Dhr. Carton, briardfokker onder de kennelnaam “des Touffes” en tevens stichter van de club, werd onze eerste voorzitter. Dhr Mossay, ook briardfokker met de kennelnaam “de l’Hermitrie”, werd de eerste secretaris. Later nam dhr. Mossay de functie van voorzitter over. Hij was een persoonlijkheid die zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de Belgische Briard. De club groeide ieder jaar meer en meer en kende een echte piek in de jaren 1990, ze telde niet minder dan 320 leden.

De club bestaat nu ongeveer 41 jaar en heeft zo haar ups en haar downs gekend, zoals iedere rasclub wel eens meemaakt, maar steeds hebben we een doel voor ogen gehad: ‘Het welzijn van de Briard’.

Jaarlijks organiseren we dan ook een selectie waar onze briard wordt beoordeeld op zijn kwaliteiten : zijn schoonheid, zijn karakter en zijn gezondheid. Ons ras wordt dan ook onderworpen aan bepaalde onderzoeken zoals CSNB en heupdysplasie. Dit laatste onderzoek is zelfs een verplichting vooraleer men kan fokken.

Onze Belgische Briard wordt geroemd tot ver over de grenzen en dat is grotendeels te danken aan het selectiesysteem en de aanbevolen nesten.

Voorts organiseren wij ieder jaar een clubmatch en tal van andere activiteiten en 4 keer per jaar ontvangen onze leden een clubblad waar ze op de hoogte worden gehouden van alles wat reilt en zeilt in de briardwereld.

Histoire du club Belge du Berger de Brie

Le club belge du Berger de Brie a été fondé en 1977. C’est lors d’une réunion d’amateurs de Briards que l’idée germa dans l’esprit de ces amoureux de nos chers poilus de créer un club. L’idée pris forme progressivement et la demande fut introduite à la Société Royale Saint Hubert, le club fut officialisé en septembre 1977, sous le numéro URCSH 688.

Le premier Président était Monsieur Carton de Tournai, fondateur du club et éleveur de briards sous le nom d’élevage “des Touffes”. Le premier secrétaire était Monsieur Michel Mossay, lui aussi éleveur de briards sous le nom d’élevage “de l’Hermitrie”. Ensuite ce fut Monsieur Mossay qui reprit la Présidence. Monsieur Mossay était une personnalité qui a marqué l’histoire du Briard belge. Le club pris de l’ampleur d’année en année, pour atteindre le sommet dans les années 1990 : il ne comptait alors pas moins de 320 membres.

Le club existe maintenant environ 41 ans et a connu des  hauts et des bas comme chaque club de race,  l’objectif reste cependant toujours le même: ‘Le bien-être du Briard’.

Chaque année le club organise une Sélection Nationale permettant de juger les briards sur leurs qualités et sur ce qu’ils peuvent apporter à la race : leur beauté, leur caractère et leur santé. Notre race est soumise à des examens spécifiques tels que CNB (cécité nocturne du briard), et dysplasie de la hanche. Ce dernier examen est obligatoire si on envisage de faire de l’élevage.

Les briards d’origine belge sont renommés au-delà de nos frontières, et cela en grande partie grâce à notre système de sélection et de portées recommandées.

D’autres activités sont organisées tout au long de l’année telles que balades, rallyes, clubmatch. Nos membres reçoivent quatre fois par an un bulletin du club qui les informe de tout ce qui se passe dans le monde du briard.