Homepage

Beste leden, sympathisanten en Briard liefhebbers.

Een nieuw bestuur vormen is nooit eenvoudig. 6 Nieuwe mensen die samen rond de tafel gaan zitten en lijnen moeten uitstippelen. De overdracht was destijds al niet eenvoudig. Toch blikten we einde mei op een geslaagd clubmatch en selektieweekend terug.
Toch mogen de verwachtingen nog niet te hoog gesteld worden. We hebben onszelf altijd minstens 1 jaar de tijd gegeven om de trein terug op de rails te krijgen en te zetten. In deze goed 4 maanden hebben we inderdaad elkaar met vallen en opstaan leren kennen. Soms positief, soms iets minder positief. Maar nogmaals, 6 mensen die nooit eerder samenwerkten. Het kan al eens botsen… zou maar raar zijn toch als ieder van ons met alles en iedereen zo dadelijk zou overeenkomen. 

Ik wil Johan Kemps zeker en vast bedanken voor de gedane inspanningen die hij samen met de andere bestuursleden gedaan heeft. Johan besliste echter om zijn taak van penningmeester terug over te dragen aan het bestuur. Wij betreuren deze beslissing natuurlijk ten zeerste, maar begrijpen ook dat hij in functie van de club deze beslissing genomen heeft. Wij wensen Johan ook nog alle succes toe.

Als bestuur dienen wij echter verder te kijken in het belang van de club. Onze organisatie van de Jongehonden- en veteranendag loopt volop. Nog nieuwe initiatieven staan in de steigers. Hiervan hoort en leest u zeker en vast kortelings meer.

Wij hopen dan ook zeker uw waardigheid en uw vertrouwen te mogen blijven behouden. Met 5 mensen maar ook met tal van vrijwillige medewerkers gaan we nog mooie dingen uitbouwen. 5 mensen die samen aan de club bouwen en hard bezig zijn om deze mooie club en onze fantastische honden de waardering te geven die nodig is. Samen bouwen aan een mooie toekomst. Wij hopen dat u die toekomst samen met ons inslaat !

Het bestuur !

Chers membres, amis amies briardiers,

Ce n’est pas évident de former un nouveau comité, déjà que la reprise du club n’a pas été facile.
Malgré ça nous pouvons être fier que fin mai l’organisation du club-match e sélection furent un succès.
On se rend compte qu’il y a encore beaucoup de travail pour faire du club un succès durable et d’avoir une bonne entente entre les membres du comité.
Et oui pendant ce quatre mois on a eu l’occasion dans le comité de se connaître mieux et ceci avec des hauts et des bas.
Je veux remercier Johan Kemps pour les efforts qu’il a effectués ensemble avec les autres.

Johan a décidé de quitter le club, nous en sommes très triste.
Mais dans l’intérêt du club nous devons continuer.

Bientôt le club organise une journée de Jeunes chiens et Vétérans. Et on a encore plein des initiatives sur notre agenda.


Nous espèrons chers membres et amis, amies briardiers que vous continuerez a avoir confiance dans le comité;

On a que un but c’est de faire ensemble avec vous un club digne de ce nom.
Nous espèrons dans le futur de pouvoir encore comptez sur vous autres !

Le comité

Wisselbeker winnaars - 2017 - Gagnants du Challenge

Ch. Osiris du Bohémien
show / d’Expositions

Outi des Nez Mouillés
GP Debutanten / PO Debutants

Marco Polo du Coeur des Trésors
GP I / PO I

Jeunesse du Coeur des Trésors
GP II / PO II

Ch. Nevill des Fauves Sauvages
RING / Mondioring