Homepage

 

Beste leden,

 

Een jaar is weer voorbij ! Normaal is het dan tijd om ons klaar te maken voor ons jaarlijks evenement, namelijk onze clubshow en selectie !

 

Nu onze activiteiten in de maand mei geannuleerd werden en wij op dit evenement naar gewoonte onze wisselbekerwinnaars in de schijnwerpers zetten, moeten we de viering ervan nog herbekijken.

 

Dit neemt niet weg dat we toch onze wisselbekerwinnaars in de schijnwerpers zullen zetten. Van zodra we meer duidelijkheid hebben over hoe de toekomst zal verlopen (we volgen hier de richtlijnen van overheid en bevoegde instanties) zullen wij hierover verder communiceren !

 

Wij willen u dan ook vragen, dat indien u in aanmerking wenst te komen voor 1 van de mogelijke Clubtitels, uw resultaten met de nodige stavingsstukken aan ons te willen overmaken.

 

In bijlage vindt u een overzicht waaruit blijkt wat u hiervoor moet insturen.

 

U dient er uiteraard rekening mee te houden dat de eigenaar van de hond waarvoor de resultaten worden ingezonden, lid moet zijn van onze club m.a.w. in orde dient te zijn met het lidgeld van het lopende kalenderjaar.

 

Graag hadden wij uw resultaten tegemoet gezien tegen ten laatste 31 mei 2020 op secretaris@briardclub.be of per post aan Belgische Briardclub tav Secretaris, Wolfbergstraat 6 te 2310 Rijkevorsel.

 

Enkel de resultaten die gestaafd worden met de nodige stukken zullen in aanmerking komen.

 

—————————————– 

 

Chers membres,

 

Un an a déjà passée ! Normalement le temps de nous préparer pour notre évenement annuel, notre clubshow et sélection ! Car l’annulation de notre évenement, nous devons encore decider comment fêter nos gagnants challenges.

 

Comme d’habitude nous fêtons nos gagnants des challenges ce weekend. Nous allons vous communicer après qu’on a clarté du situation (nous suivons les mesures du gouvernement et les institutes concernés.)

 

Nous vous invitons alors, si vous voulez concurrer pour un des titres, de nous envoyer vos résultats et les pièces d’épreuves.

 

En adhésion vous trouvez une vue d’ensemble de ce qu’on a besoin.

 

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que le propriétaire du chien pour lequel les résultats sont présentés, doit être un membre de notre club, alors doit être OK avec les frais d’adhésion de l’année en cours.

 

Nous avions accueillis vos résultats constatés vers le 31 Mai 2020 au secretaris@briardclub.be au par poste Club Berger de Brie Belge tav Secrétaire, Wolfbergstraat 6 à 2310 Rijkevorsel.

 

Seulement les résultats parmis par les pièces d’épreuves, seront pris en conscience.

 

HIERBIJ OFFICIËLE BELANGRIJKE INFORMATIE AANGAANDE ONZE FOKKERS EN TOEKOMSTIGE PUPPIE-EIGENAARS VANWEGE DE K.M.S.H.

Beste Allen,

We hopen dat u allen in een goede gezondheid verkeert. De huidige situatie is erg aan het veranderen. Dit is het geval ivm de richtlijnen voor het plannen van een nestje en de reeds geboren pups. We hebben dus proberen duidelijkheid te scheppen om u zo goed mogelijk verder te helpen en we blijven in contact met de desbetreffende autoriteiten.

We zijn allemaal bezorgd over de toekomst van onze kwaliteitsvolle fok en we hebben er alles aan gedaan om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. En dat in een kader dat elke dag evolueert. De eerste stap is om voor uzelf te zorgen en te weten dat er geen risico is op besmetting tussen mens en hond.

De KMSH heeft de Premier en de federale regering opnieuw gecontacteerd en heeft regionale informatie kunnen bekomen.

Hier wat belangrijke informatie.

  • voor alle evolutie bestaat er uiteraard het Corona-urgentie nummer dat u kan helpen: 0800 14 689.
  • In ieder geval mag u zich NIET verplaatsen voor een dekking. Enkel nationale en internationale kunstmatige inseminaties blijven mogelijk. In dit stadium is het ongetwijfeld verstandig om geen nieuwe nesten te plannen zonder zekerheid te hebben van de duur van de pandemie.

Houd er bovendien rekening mee dat AL deze antwoorden ALLEEN geldig zijn voor Belgische fokkers en kopers.

De toekomstige eigenaren die in het buitenland wonen, KUNNEN IN GEEN ENKEL GEVAL onze grenzen oversteken.

Op de vraag: kunnen we een pup bezorgen die gereserveerd is voor de koper? De Corona-infolijn specificeert dat, ALS en alleen ALS de pup in gevaar is of in een zeer moeilijke situatie is bij de fokker (vooral geconfronteerd zijn met een risico tot van afwijzing van volwassenen honden in de fok), kan de koper de pup gaan ophalen.

MAAR DIT ZAL SNEL EVOLUEREN.

MAAR daarvoor moet hij over een document beschikken waarin het risico wordt uitgelegd en waaronder ook de naam en contactgegevens van de fokker en de dierenarts (met telefoonnummer) moeten bevatten, zodat de wetshandhavers de feiten indien nodig kan verifiëren.
In geval van misbruik en als het bewezen is dat de pup niet in een risico situatie verkeerde, boetes kunnen worden opgelegd. De wetshandhavers kunnen controles uitvoeren bij de fokker. Neem uw verantwoordelijkheid!

Kunt u als fokker de pup naar de nieuwe eigenaar vervoeren?

NEEN. Het wordt niet beschouwd als een urgente en noodzakelijke verplaatsing.

Noteer ook dat de koper de pup NIET kan komen ophalen met het openbaar vervoer of taxi, Uber (die momenteel nog mogen blijven rijden) aangezien dit niet beschouwd wordt als NIET urgente en essentiële verplaatsing.

Indien nodig kan u een beroep doen op de geautoriseerde transportdiensten van dieren die nog steeds op het BELGISCH GRONDGEBIED mag circuleren (dus zonder grenzen over te steken) en zonder te vergeten het aankoopbewijs van de pup en het Europees passpoort van de pup mee te geven.


 

Gezien er door het Corona-virus steeds grotere maatregelen genomen worden op nationaal niveau zien we ons genoodzaakt de wandeling die gepland stond op zondag 5 april af te lasten.

Natuurlijk is het zo dat ook toekomstige evenementen momenteel onder voorbehoud zullen doorgaan. Als Belgische Briardclub volgen wij de ontwikkeling en verspreiding van het Corona virus op de voet.

We blijven het nieuws met de nodige aandacht volgen en zullen, indien er wijzigingen te melden zijn, dit ook meteen melden en/of actie ondernemen.

———————————————————-

Alors que de plus en plus de mesures sont prises au niveau national par le virus Corona, nous sommes obligés d’annuler la marche qui était prévue dimanche 5 avril.

Bien sûr, les événements futurs continueront d’avoir lieu en ce moment. En tant que Club Berger de Brie Belge, nous suivons de près le développement et la propagation du virus Corona.

Nous continuerons à suivre l’actualité avec toute l’attention nécessaire et, s’il y a des changements à signaler, nous le signalerons immédiatement et/ou prendrons des mesures.

———————————————————–

As more and more measures are being taken at national level by the Corona virus, we are forced to cancel the walk that was planned on Sunday 5 April.

Of course, it is also a fact that future events will continue to take place at the moment. As Belgian Briardclub, we closely follow the development and spread of the Corona virus.

We will continue to follow the news with due attention and, if there are any changes to report, we will immediately report this and/or take action.

Op zaterdag 15 februari organiseren we voor de eerste keer een voorjaarswandeling. 

We verzamelen om 13u15 aan, “De Blakheide”, 2340 Beerse. We vertrekken om 13u30.

Samen met onze viervoeters stappen we ongeveer 5 km.

Stevig schoeisel en reserve kledij zijn een aanrader!

Wil je na de wandeling blijven eten, dan kan dat ! Samen maken we er dan een gezellige namiddag van .

Le samedi 15 février, nous organiserons pour la première fois une marche printanière.

Nous nous réunissons à 13 h 15, “De Blakheide”, 2340 Beerse. Nous partons à 13h30.

Avec nos Briards, nous parcourons environ 5 km.

Des chaussures solides et des vêtements de rechange sont recommandés!

Si vous voulez continuer à manger après la promenade, vous le pouvez!

Ensemble, nous ferons un après-midi agréable.

On Saturday 15 February we will organize a spring walk for the first time.

We gather at 1.15 pm at “De Blakheide”, 2340 Beerse. We leave at 1.30 pm.

Together with our four-legged friends we walk approximately 5 km.

Sturdy footwear and spare clothing are recommended!

If you want to continue eating after the walk, you can!

Together we will make it a pleasant afternoon.

Prg 2 -Jeunesse du Coeur des Trésors
 
Prg 1 – Junior Maison le Chameau Aveugle
 
Gehoorzaamheid Debutanten – Othello Brigand de l’Or Noir
Gehoorzaamheid debutanten

Ch. Osiris du Bohémien
show / d’Expositions

Resultaten Clubshow en Selectie 2019 — Zie onze resultatenpagina

Wisselbeker winnaars - 2017 - Gagnants du Challenge

Ch. Osiris du Bohémien
show / d’Expositions

Outi des Nez Mouillés
GP Debutanten / PO Debutants

Marco Polo du Coeur des Trésors
GP I / PO I

Jeunesse du Coeur des Trésors
GP II / PO II

Ch. Nevill des Fauves Sauvages
RING / Mondioring