Puppies / Chiots

U bent op zoek naar een briardpuppy?

Misschien kunnen wij u daarbij helpen. Via onderstaande links kan u de huidige nestjes en beschikbare jonge honden consulteren.

Let wel: voor een puppy van goede afkomst betaalt u ongeveer 950 à 1100 euro.

De ouders voldoen aan de voorwaarden opgelegd in ons reglement betreffende het fokken en puppybemiddeling.

De pups moeten gevaccineerd, ontwormd en gechipt zijn bij vertrek.

U kan geen pup kopen aan een mindere prijs omdat u geen papieren hoeft!

Pupbemiddeling:
Pascale Soenen
GSM: +32 (0)476/35.33.64

!!! Bericht aan de fokkers !!!

Wilt u een nestje fokken? Consulteer dan eerst onze bemiddelingsvoorwaarden alvorens u pupbemiddeling aanvraagt.

Komt uw nest hiervoor in aanmerking? Geef je gegevens door via bijgevoegde link: www.briardclub.be/dekaangifte-portee

Voor meer info: puppies@briardclub.be

Vous êtes à la recherche d’un chiot briard?

Peut-être que nous pouvons vous aider. A l’aide de ces liens, vous pouvez consulter les portées actuelles et jeunes chiens disponibles.

Attention : pour un chiot de qualité, vous payez à environ 950 à 1100 euros.

Les parents répondent au condition mis dans notre règlement concernant l’élévage et médiation des chiots. 

Quand les chiots quittent l’éleveur, ils doivent être vaccinés, vermifugés et  pucés. 

Vous ne pouvez pas acheter un chiot à un prix réduit parce qu’il ne vous faut pas de papiers!

Médiation des chiots:
Pascale Soenen
GSM: +32 (0)476/35.33.64

!!! Message aux éleveurs !!!

Vous désirez élever une portée? Consultez alors nos  conditions de médiation avant de demander le médiation au club.

Est-ce que votre portée est éligible pour cela? Donnez nous tout l’info parle lien au dessus: www.briardclub.be/dekaangifte-portee

Plus d’info: puppies@briardclub.be

Nestjes in België / Portées a Belgique

Puppies te verwachten – Attendre des chiots 

+/- 30-09-2019

 

Kruif de la Maison Echaruq
QueenBee du Lion d’Orange

Du Lion d’Orange 

briards@moniquejansen.eu

+32 (0)89 86 82 18
Monique Jansen

Pups geboren – BB née

21-07-2019

2 Fauve reutjes – 2 Fauve teefjes – / 2 mâles Fauve – 2 Fémelles fauve 

Pharo-Phoinix

van het Klotzicht
 

Kichea Calu

du Manoir Noble

Briards of the Teasing Stars 

bientjereggers@hotmail.com
+32 (0)496 26 54 59

www.teasingstars.be

Buitenlandse nestjes - Portées étrangères

Belangrijk te weten !!
Als u een pup koopt bij een fokker uit het buitenland en u wilt deze in België ‘importeren’, dient u zich aan de Europese Verordening 576/2013 dd 29 december 2014 te houden.
Dat betekent dat uw pup pas België binnen mag ten vroegste wanneer hij 15 weken is nl de pup moet op 12 weken worden geënt tegen Rabiës en moet dan nog 21 dagen bij de fokker blijven vooraleer hij België in mag.
Onze aangesloten fokkers uit het buitenland dienen tevens te voldoen aan de fokeisen van hun eigen land.

Important de savoir !!
Si vous réservez un chiot en etranger et vous voulez l’importer en Belgique, vous devez suivre l’ordonnance Européenne 576/2013 dd 29 décembre 2014.
Ça veut dire que votre chiot doit avoir sont vaccination contre la rage à l’âge de 12 semaine et doit rester chez l’éleveur jusqu’à l’âge de 15 mois avant de venir en Belgique.

Notre éléveurs étrangers doivent quand même suivre les conditions d’élévage de leur pays.