Puppies / Chiots

U bent op zoek naar een briardpuppy?

Misschien kunnen wij u daarbij helpen. Via onderstaande links kan u de huidige nestjes en beschikbare jonge honden consulteren.

Let wel: voor een puppy van goede afkomst betaalt u ongeveer 950 à 1100 euro.

De ouders voldoen aan de voorwaarden opgelegd in ons reglement betreffende het fokken en puppybemiddeling.

De pups moeten gevaccineerd, ontwormd en gechipt zijn bij vertrek.

U kan geen pup kopen aan een mindere prijs omdat u geen papieren hoeft!

Pupbemiddeling:
Pascale Soenen
GSM: +32 (0)476/35.33.64

!!! Bericht aan de fokkers !!!

Wilt u een nestje fokken? Consulteer dan eerst onze bemiddelingsvoorwaarden alvorens u pupbemiddeling aanvraagt.

Komt uw nest hiervoor in aanmerking? Geef je gegevens door via bijgevoegde link: www.briardclub.be/dekaangifte-portee

Voor meer info: puppies@briardclub.be

Vous êtes à la recherche d’un chiot briard?

Peut-être que nous pouvons vous aider. A l’aide de ces liens, vous pouvez consulter les portées actuelles et jeunes chiens disponibles.

Attention : pour un chiot de qualité, vous payez à environ 950 à 1100 euros.

Les parents répondent au condition mis dans notre règlement concernant l’élévage et médiation des chiots. 

Quand les chiots quittent l’éleveur, ils doivent être vaccinés, vermifugés et  pucés. 

Vous ne pouvez pas acheter un chiot à un prix réduit parce qu’il ne vous faut pas de papiers!

Médiation des chiots:
Pascale Soenen
GSM: +32 (0)476/35.33.64

!!! Message aux éleveurs !!!

Vous désirez élever une portée? Consultez alors nos  conditions de médiation avant de demander le médiation au club.

Est-ce que votre portée est éligible pour cela? Donnez nous tout l’info parle lien au dessus: www.briardclub.be/dekaangifte-portee

Plus d’info: puppies@briardclub.be

Nestjes in België / Portées a Belgique

PUPPIES - PUPPY'S

OUDERS - PARENTS

FOKKER - PRODUCTEUR

Pups verwacht – 
BB attendus

15/04/2019

Fauve pups verwacht / BB fauve attendus

Jones van het Klotzicht
 

Wakiti Ujao Dalido

Briards En Mémoire de Tibeau

patrick.van.orshaegen@telenet.be
Tel +32 (0)14 22 26 76
GSM +32 (0)475 32 74 93

www.en-memoire-de-tibeau.jouwweb.nl

pups geboren – 
BB Née

05-12-2018
2 zwarte reuen en 1 zwart teefje beschikbaar
2 mâle noir en 1 femelle noir disponible

Ollie Noir du Coeur des Trésors
 

Infinity Adjaya de la borie des Angelys

Du Palais des Reves

guy@timmerwerken.be
+32 (0)497 14 35 00
www.dupalaisdesreves.be

Buitenlandse nestjes - Portées étrangères

pups geboren – 
BB Née

12-03-2019
3 zwarte reuen en 1 fauve reutje – 3 fauve teefjes en 1 zwart teefje – Geen beschikbaar meer
3 mâles noir en 1 fauve et 1 femelle noir et 3 fauve – Plus disponible

Obi-One ” Moses” De l’ Arène Noire
 

Pebbles de Djinn Noiraud

Briards de Djinn Noiraud
Maarten v.d. Palen

maarten@djinn-noiraud.nl
+31 (0)6 50 68 62 99

www.djinn-noiraud.nl

NEDERLAND

Pups verwacht –
BB attendus

27/04/2019

Depeche Mode Bella’s Liberi
 

Latika Amada du Rêve Lourd d’Été

Briards du Rêve Lourd d’Été

briard@zeelandnet.nl
+31 (115) 477459

www.jumpingbriards.nl

NEDERLAND

 

Belangrijk te weten !!
Als u een pup koopt bij een fokker uit het buitenland en u wilt deze in België ‘importeren’, dient u zich aan de Europese Verordening 576/2013 dd 29 december 2014 te houden.
Dat betekent dat uw pup pas België binnen mag ten vroegste wanneer hij 15 weken is nl de pup moet op 12 weken worden geënt tegen Rabiës en moet dan nog 21 dagen bij de fokker blijven vooraleer hij België in mag.
Onze aangesloten fokkers uit het buitenland dienen tevens te voldoen aan de fokeisen van hun eigen land.

Important de savoir !!
Si vous réservez un chiot en etranger et vous voulez l’importer en Belgique, vous devez suivre l’ordonnance Européenne 576/2013 dd 29 décembre 2014.
Ça veut dire que votre chiot doit avoir sont vaccination contre la rage à l’âge de 12 semaine et doit rester chez l’éleveur jusqu’à l’âge de 15 mois avant de venir en Belgique.

Notre éléveurs étrangers doivent quand même suivre les conditions d’élévage de leur pays.