Lidmaatschap / Adhésion / Registration form

Tegelijkertijd met het opsturen van dit formulier stort ik mijn lidgeld op het nr.:
BE97 0015 5875 6149

Simultanément à l’envoi de ce formulaire, je verse ma cotisation au n° :
BE97 0015 5875 6149

At the same time as sending this form, I will transfer my membership fee to : BE97 0015 5875 6149

Voor de buitenlanders / Pour les étrangers / For foreign members :

IBAN:BE97 0015 5875 6149 // BIC (Swift) : GEBABEBB

B.Br.C. – C.B.Br.
Maatschappelijke zetel / Siège social:
Demerstraat 30, 3770 Membruggen – Riemst