Nieuwtjes / Les nouvelles

Gefeliciteerd Koen en / et Junior Félicitations

23/09/2018     HV Lommel
Koen Brosens en Junior Maison le Chameau Aveugle hebben de Belgische titel in de wacht gesleept op de Belgian Winner gehoorzaamheid GP1.

Koen Brosens et Junior Maison le Chameau Aveugle ont gagné le titre Belge au championnat Belgian Winner  obéïssance OP 1 

 

12 april 2018 – 12 Avril 2018

Beste clubleden, beste Briard vrienden.

Een bewogen tijd is voorbij. Op 12 april is er een nieuw clubbestuur verkozen op de Algemene Ledenvergadering. Vol trots kunnen wij u melden dat er een 6-koppig bestuur is ontstaan.

We stellen ons graag heel snel voor in een volgende communicatie. Want we willen een bestuur zijn dat open communiceert, dat er voor jullie is, dat activiteiten organiseert.

Een kort overzicht van de samenstelling van het nieuwe bestuur dat in de eerstkomende weken officieel in functie treedt.

Voorzitter : Patrick Herremans
Ondervoorzitter en secretariaat : Jeroen Descheemaeker
Schatbewaarder : Johan Kemps
Ledenadministratie en communicatie : Sabine Reggers
Evenementen : Pascale Soenens
Ondersteuning secretariaat en evenementen : Zoe de Voecht

Wij hopen op uw vertrouwen  te mogen rekenen en we zijn er voor u. Spreek ons aan, stuur ons een bericht. Wij staan open voor uw opmerkingen, ideeën, …

U bent belangrijk! Dank u en hopelijk maken we samen van deze club een mooie, bloeiende club…

Chers membres, chers amis des briards,

Une période turbulente est terminée !
Avril 12  une nouvelle committée a éte choissi sur l’Assemblée générale des membres.
Fièrement nous pouvons vous informeren qu’ils ont formée une committée de 6 personnes.

Nous nous introducerons assez vite dans une prochaine communication, car nous voulons être une committée avec une communication ouverte, là pour vous tous, organisant des activités.

Voici un bref aperçu du structure de notre committée qui aura officiellement installée pendant les prochaines semaines :

Président  : Patrick Herremans
Vice – président et Secretaire : Jeroen Descheemaeker
Tresorier : Johan Kemps
Administration des membres et communication : Sabine Reggers
Evenements : Pascale Soenen
Soutien de secrétaire et évenements : Zoe de Voecht

Nous espérons de pouvoir compter sur votre confiance et nous y seront là pour vous ! Parle à nous, faites – nous un message… Nous sommes intéressées pour vos idés, remarques,…

Vous êtes importants !
Merci et nous esperons construire, avec vous, un club en plein essor…..

Februari 2018 – Février 2018

De nieuwe discipline – hoeden en/of drijven van schapen!

Inschrijvingen aan de Secretaris van Sectie 5D

Nouveau au programme – Dressage du chien de troupeau!

Inscriptions à adresser au Secrétaire de la Section 5D

Meer info / Plus d’infos:
E-mail: nora.figoureux@telenet.be